6.Prometni znakovi – 2. DIO

6.2 PROMETNI ZNAKOVI – SEMAFORI

6.2.1 POSTUPANJE PO ZNAKOVIMA OVLAŠTENIH OSOBA